logo

logo mobile

Když voda není taková, jaká by měla být

Když voda není taková, jaká by měla být

Jako u každý dovozce i my uvádíme na trh velké množství obalového materiálu a dalšího materiálu, který bude v budoucnu odpadem. Abychom všem těmto odpadům zajistili řádnou a ekologickou likvidaci, stali jsme se řádnými členy sdružení EKO-KOMREMA systém.

PHE a další ekologické poplatky

PHE (Příspěvek na historická elektrozařízení z domácnosti - nebo také recyklační poplatek) a poplatek za likvidaci veškerého obalového materiálu je u našich výrobků vždy uhrazen.
O úhradě těchto poplatků byste měli být informováni na prodejním dokladu od vašeho prodejce.

Likvidace obalového materiálu a vysloužilých spotřebičů

Koneční spotřebitele našich výrobků mohou veškerý obalový materiál, ale i výrobky které již dosloužily, bezplatně předat k ekologické likvidaci do kteréhokoliv sběrného dvoru

Všechny vysloužilé elektrospotřebiče Vám navíc náš partner, společnost Rema systém, odveze k ekologické likvidaci přímo od Vás. A to zcela ZDARMA. Více informací o projektu BUĎ LÍNÝ neleznete zde

Náš kancelářský a další odpad

I veškerý běžný odpad, který vyprodukujeme při naší každodenní činnosti, likvidujeme nejen v souladu s platnou legislativou, ale nad její rámec dbáme o to, aby byl v co největší míře recyklován

Všechny recyklovatelné odpady předáváme k recyklaci společnosti SITA CZ a.s., elektroodpadu a vysloužilým elektrospotřebičům dáváme šanci na nový život prostřednictvím systému společnosti REMA Systém, a.s.

Jsme Zelená firma

logo zelena firmaNaše společnost se také zapojila do projektu Zelená firma. Umožňujeme tak svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž dále rozšiřujeme svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou naši zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, umístěného v naší budově.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Chcete-li nám zanechat vzkaz...

...nebo nás přímo kontaktovat:

Kontaktní adresa

Waterservice, s.r.o.
Kulkova 8
61500 Brno

Telefon

(+420) 513 033 891
(+420) 739 020 352